Mentaltester - Wiseweilers Illusion (Xena) (Reg.: 04467/99)
 
Funksjonsanalyse (FA) (Norsk Rottweilerklubb, Trøgstad, 27.04.2007)
 
    Mentale egenskaper     Beskrivelse av egenskapene
1
2
3
4
5
    A) Sosiale funksjoner:    
    1) Tilgjengelighet     Hundens møteprogram og kontaktsillighet.
 
 
 
    2) Lekelyst (Jaktkamp)     Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed.
 
 
 
    3) Flokkdrift     Hvor hurtig innlemmer hunden nye medlemmer i flokken.     Hundens lyst til å samle flokken.
 
 
 
    4) Sosial kamp     Hundens vilje til kamp.
 
 
 
X
  
 
    5) Sosial dominans     Hundens selvbevissthet. Hundens evne til å klatre på     rangstigen.
 
X
  
 
 
    B) Jaktfunksjonen:    
    6) Jaktlyst     Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte.
 
 
 
X
 
    7) Byttegripende     Hundens evne og intensitet i å gripe byttet.
 
 
 
X
 
    C) Forsvarsfunksjonen:     
    8) Forsvarslyst     Hundens lyst til å stanse en inntrenger.
 
 X
 
 
    9) Funksjonsutvikling     Intensitet og hurtighet.
 
 X
 
 
    10) Terskelverdi, Flukt/Angrep     Hvor sterk trussel det må til for å utløse flukt/angrep.
 
 
 
X
  
 
    D) Nervekonstitusjon:    
    11) Avreaksjon     Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning.
 
  X
 
 
    12) Konsentrasjon     Hundens evne til å holde oppmerksomheten.
 
X
  
 
 
    13) Koordinering     Riktig handling mellom mot og opplevelsene.
 
 
X
 
 
    14) Temperament     Hvor hurtig hunden tilpasser seg omgivelsene.
 
 
 X
 
 
    15) Mot     Hundens evne til å selvstendig løse en oppgave,     handlekraft.
 
 
X
 
 
    16) Skarphet     Hundens refleksreaksjon mot en trussel som kommer     brått på.
 
 X
 
 
    17) Skuddfasthet     Hundens reaksjon på skudd.
 
 
 
 
X
 
   
 (Hunder med X i skraverte felt godkjennes ikke)     Godkjent
 X
    Ikke godkjent