Daleos Uno (Uno) - Resultater
 
 
-
Kjent mentalstatus MH godkjent på skudd  
-
Eksteriørbeskrevet KORNING  
-
LP I med opprykk til klasse 2 (Norge)  
   
  Prøver tatt etter Uno flyttet til Marjo og Matti:  
     
  21.09.2008 LPI, 170,5 poeng (Stefan Tuner) INT. NYTT
  11.10.2008 LPI 151 poeng (Anders Hulth) INT. NYTT
  12.10.2008 LPI 172 poeng (Christer Adesand) INT. NYTT
  01.11.2008 Bruksprøve/appell kl spor. Ikke bestått NYTT
  23.11.2008 LPI NYTT
     
   
  Tilbake